سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

انواع اعتباربخشی

اعتبار بخشی

  انواع  اعتباربخشی  :

۱ –   بین المللی:   شرکت های معتبر بین المللی که غیر انتفاعی و بی طرف هستند استاندارد های خود را در جهان منتشر می کنند و بیمارستان های متقاضی دریافت لوگو استاندارد بین المللی،استانداردهای مورد نظر را در بیمارستان پیاده سازی می کنند و به صورت داوطلبانه برای پایش با پرداخت هزینه دعوت به عمل می آورند تا بیمارستان را ارزیابی نماید.

۲-   ملی:  ارگان دولتی استاندارد های خود را در کشور منتشر می کنند و بیمارستان ها به اجبار می بایست استانداردهای منتشر شده را در بخش های خود پیاده سازی کنند. در ایران اعتبار بخشی در حال حاضر اجباری است.


  نتایج حاصل از اعتباربخشی :


۱٫   افزایش اعتماد جامعه نسبت به کیفیت و ایمنی مراقبت، درمان و خدمات مراکز ارائه دهنده مراقبت سلامت
۲٫   فراهم سازی مزیت رقابتی در بازار
۳٫   بهبود مدیریت خطرات احتمالی و کاهش خطر
۴٫   فراهم سازی آموزش درمورد روال های مناسب برای اصلاح فعالیت ها
۵٫   ارائه مشاوره و توصیه حرفه ای، ارتقاء آموزش کارکنان
۶٫   شناسایی مراکز معتبر توسط بیمه گران و سایر گروه ها
۷٫   اجرای الزامات قانونی در مراکز
۸٫   شفاف سازی و باز نمودن استانداردها
۹٫   آمادگی جهت مواجهه با بحران ها
۱۰٫   یافتن نقاط قوت و نقاط قابل بهبود
۱۱٫   یافتن چالش های پیش روی سازمان
۱۲٫   کاهش هزینه کرد مشتری و سازمان
۱۳٫   ایجاد نظم، تعهد کاری و حرفه ای
۱۴٫   دسترسی عادلانه به خدمات با کیفیت

در ایران در سال ۱۳۸۹ اولین کتاب استانداردهای اعتبار بخشی ملی از سوی وزارت بهداشت ابلاغ گردید.

ویژگی های نسل اول اعتبار بخشی :


به دنبال آن حدود ۸۰۰۰ سنجه اعتبار بخشی تعیین و ابلاغ گردید که دور اول اعتبار بخشی طبق این سنجه ها در بازه زمانی سال ۹۱ الی ۹۲ انجام و بیمارستان ها در ۷ سطح ذیل طبقه بندی گردیدند:
۱ –   یک عالی
۲ –  یک مثبت
۳ –  یک
۴ –  دو
۵ –  سه
۶-   چهار
۷-   زیر استانداردویژگی های نسل دوم اعتبار بخشی :


دور دوم اعتبار بخشی با کاهش تعداد سنجه ها از ۸۰۰۰ به حدود ۲۳۰۰ سنجه در بازه زمانی سال ۹۴ الی اوایل۹۵ انجام و بیمارستان ها در ۶ سطح ذیل طبقه بندی شدند:
۱-  یک عالی
۲-  یک
۳-  دو
۴-  سه
۵   چهار
۶-  زیر استانداردویژگی های نسل سوم اعتبار بخشی :


راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی نسل نوین؛ در ۸ محور، ۲۴۸ استاندارد و ۹۰۳ سنجه تدوین شده است. در هریک از زیرمحورها، دستاوردهای هریک از استانداردها به منظور ارائه چشم انداز و بیان پیامد حاصل از پیاده سازی آن استاندارد تبیین شده است.
همچنین در ذیل هر استاندارد، سنجه های مرتبط در چارچوپ جداول یکسان معرفی و گام های اجرای آن از ابتدا تا پایان درمحدوده مورد انتظار بیان شده است. سنجه ها در سه سطح الزامی، اساسی و ایده آل سطح بندی شده و گام های اجرایی به نحوی تحریر شده است که دقیقاً معادل ملاک های ارزیابی باشند.

روح اصلی اعتباربخشی نسل نوین، ارتقای ایمنی بیمار است.

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان