سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مزایای این دوره اعتبار بخشی

اعتبار بخشی

مزایای مجموعه مدون این دوره اعتبار بخشی نسبت به دوره های قبل

۱-   حذف استانداردها و سنجه ها با ماهیت مشابه به منظور جلوگیری از موازی کاری
۲-   تجمیع استانداردهای با مضمون های مشابه در مناسب ترین و بهترین محوری که به آن مربوط می شود.
۳-   حذف استانداردها و سنجه های غیر ضروری و کاهش استانداردها از۲۴۸ به۱۱۰ استاندارد و سنجه ها ۹۰۳ به ۵۱
۴-   منطقی و واقعی شدن گرید بیمارستان ها از ۴ درجه به ۶ درجه

۵- طبقه بندی سنجه های اعتبار بخشی در سه سطح :


سنجه های سطح یک : اهمیت، حساسیت و امکان تحقق بالا و در حدود انتظارات اولیه و پایه فعالیت هر بیمارستان
سنجه های سطح دو : امکان تحقق متوسط و در حدود انتظارات وضعیت فعلی بیمارستان ها
سنجه های سطح سه : امکان تحقق پایین تر و فرا تر از حدود انتظارات نسبت به وضعیت فعلی بیمارستان ها
۶- اهمیت دادن به موضوع ایمنی بیمار به طوری که ۱۶۳ سنجه از ۵۱۴ سنجه به این موضوع تعلق گرفته است.
۷- ورود سنجه های مالی به منظور مدیریت بهتر و بهینه درآمد هزینه
۸-   ورود سنجه های چگونگی فعالیت بیمارستان از نظر ضریب اشغال تخت و استفاده بهینه از تخت های بستری عادی و ویژه
۹-   ورود سنجه های هتلینگ به منظور تأمین رفاه گیرنده خدمت
۱۰-   ورود سنجه های اصول بهداشت حفاظت در برابر پرتوها
۱۱-   اهمیت ویژه دادن به الکترونیک شدن خدمات برنامه ریزی شده با ورود سنجه های مرتبط

255
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان