سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فرایند پرستاری آب و الکترولیت ها
آب و الکترولیت ها
در بدن انسان آب در سه نقطه اصلی یافت می شود: داخل سلول ها به صورت مایع داخل سلولی (intracellular)، خارج سلول ها به صورت مایع خارج سلولی (extracellular)، و داخل فضاهای بافتی به صورت مایع فضای بین بافتی یا ...
توسط
تومان