سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

یائسگی
فرآیند پرستاری در بیماری های زنان
یائسگی یا منوپوز به عنوان سپری شدن ۱۲ ماه بدون قاعدگی تعریف می شود. در یائسگی فولیکول های اندکی برای بالغ شدن باقی مانده است، سطح هورمون ها کاهش می یابد، دیگر تخمک گذاری رخ نمی دهد، و پوشش داخلی ...
توسط
تومان