سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کمیته بیمارستانی
اعتبار بخشی
کمیته های بیمارستانی: کمیته های بیمارستانی بازوهای مشورتی و تصمیم گیری رئیس و مدیر بیمارستان هستند و به عنوان اتاق فکر بیمارستان محسوب می شوند .کمیته ها محور فعالیت بیمارستان می باشند کمیته ها بازتاب فعالیت های بیمارستان به شمار ...
توسط
تومان