سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پنومونی
فرایند پرستاری در اختلالات سیستم تنفسی
پنومونی عفونی ممکن است به علت میکروارگانیسم های مختلف رخ داده و ممکن است اکتسابی از جامعه یا اکتسابی از بیمارستان (نازوکامیکال) باشد. بیمار ممکن است باکتری، ویروس، انگل ها یا مواد محرک استنشاق کند و یا ممکن است مایعات ...
توسط
تومان