سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
پلورال افوژن
فرایند پرستاری در اختلالات سیستم تنفسی
تجمع غیر طبیعی مایعات در فضای پلورال بین پلور پریتال و ویسرال که ریه را می پوشاند، افیوژن پلورال گفته می شود. مایع ممکن است به شکل مایع سروزی، خون (هموتوراکس) یا چرک (امپیم) باشد. مایع زمانی جمع می شود که میزان مایع تولیدی از توانایی بدن در دفع مایع اضافی به مخاطره افتد. مایع […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
توسط
تومان
پشتیبانی