سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پلورال افوژن
فرایند پرستاری در اختلالات سیستم تنفسی
تجمع غیر طبیعی مایعات در فضای پلورال بین پلور پریتال و ویسرال که ریه را می پوشاند، افیوژن پلورال گفته می شود. مایع ممکن است به شکل مایع سروزی، خون (هموتوراکس) یا چرک (امپیم) باشد. مایع زمانی جمع می شود ...
توسط
تومان