سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پریکاردیت
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
قلب در غشایی به نام برون شامه (پریکارد) قرار دارد. التهاب این پرده را پریکاردیت گویند. پریکاردیت به دو شکل حاد یا مزمن رخ می دهد. پریکاردیت حاد عموماً حاصل عفونت های ویروسی است. علائم عفونت مجاری تنفسی فوقانی رایج ...
توسط
تومان