سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پرولاپس دریچه میترال
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
پرولاپس دریچه میترال (MVP) شامل افتادگی لت های دریچه میترال به عقب و به داخل دهلیز چپ است که اجازه می دهد خون به عقب و از داخل بطن به داخل دهلیز چپ برگشت کند. این یک مشکل شایع بوده ...
توسط
تومان