سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پایش همودینامیک
پایش همودینامیک
پایش همودینامیک در پزشکی : پایش به تحت نظرگرفتن و ثبت شرایط و علایم بیمار در یک مدت زمان نسبتا طولانی گویند .معمولا از واژه پایش بیشتر استفاده می شود .چرا که شرایط بیماران اورژانش معمولا ناپایدار بوده ودر بخش ...
توسط
تومان