سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پانکراتیت
فرایند پرستاری اختلالات سیستم گوارشی
پانکراتیت التهاب پانکراس که موجب تغییرات مخرب سلولی در پانکراس می شود. پانکراتیت ممکن است یک فرآیند حاد یا مزمن باشد. پانکراتیت حاد شامل خود هضمی سلول های پانکراس توسط آنزیم های پانکراس و تشکیل فیبروز است. کنترل گلوکز خون ...
توسط
تومان