سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیپوکالمی
آب و الکترولیت ها
تعریف هیپوکالمی: پایین تر از نرمال بودن سطح پتاسیم خون را هیپوکالمی گویند. تعادل بین مقدار پتاسیم داخل سلولی و خارج سلولی ضروری است. این تعادل امکان حفظ پتانسیل استراحت غشای سلولی را می دهد. زمانی که این دو سطح ...
توسط
تومان