سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیپرتانسیون
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
هیپرتانسیون (HTN) یا فشار خون بالا به فشار خون سیستولیک بیشتر از ۱۴۰ میلی متر جیوه (۱۴۰ mmHg) و فشار دیاستولیک بیشتر از ۹۰ میلی متر جیوه (۹۰ mmHg) اطلاق می گردد که حاصل یک بیماری اولیه یا یک علت ...
توسط
تومان