سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
نسل دوم اعتباربخشی
اعتبار بخشی
•   انواع  اعتباربخشی  : ۱ –   بین المللی:   شرکت های معتبر بین المللی که غیر انتفاعی و بی طرف هستند استاندارد های خود را در جهان منتشر می کنند و بیمارستان های متقاضی دریافت لوگو استاندارد بین المللی،استانداردهای مورد نظر را در بیمارستان پیاده سازی می کنند و به صورت داوطلبانه برای پایش با پرداخت […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
توسط
تومان
پشتیبانی