سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نسل دوم اعتباربخشی
اعتبار بخشی
•   انواع  اعتباربخشی  : ۱ -   بین المللی:   شرکت های معتبر بین المللی که غیر انتفاعی و بی طرف هستند استاندارد های خود را در جهان منتشر می کنند و بیمارستان های متقاضی دریافت لوگو استاندارد بین المللی،استانداردهای مورد نظر ...
توسط
تومان