سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ناسازگاری Rh
فرآیند پرستاری در بیماری های زنان
ناسازگاری Rh در تمامی مادران در طول حاملگی بررسی می شود. یک آنتی ژن به نام Rh ممکن است در سطح سلول های قرمز خون وجود داشته یا نداشته باشد. اگر مادری Rh مثبت باشد، آنتی ژن رسوس (Rhesus antigen) ...
توسط
تومان