سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نارسایی کلیه
کلیه و سیستم ادراری
نارسایی کلیه یا کاهش عملکرد کلیوی ممکن است به صورت حاد (ناگهانی) یا مزمن (تدریجی) رخ دهد. نارسایی حاد کلیوی را می توان به سه گروه پیش کلیوی (pre-renal)، کلیوی (renal) و پس کلیوی (post-renal) تقسیم کرد. نارسایی کلیوی پره ...
توسط
تومان