سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نارسایی حاد تنفسی
فرایند پرستاری در اختلالات سیستم تنفسی
در نارسایی حاد تنفسی ریه ها قادر نیستند که تبادل موثر اکسیژن و دی اکسید کربن را انجام دهند، زیرا تهویه موثر و کافی نیست. بدن قادر نیست اکسیژن کافی حفظ کرده یا از دست دی اکسید کربن به اندازه ...
توسط
تومان