سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مقدمه ای بر سیستم غدد درونریز (آندوکرین)
فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم اندوکرین
سیستم آندوکرین سیستم آندوکرین از چندین غده تشکیل شده است که در سراسر بدن پراکنده هستند. این غدد هورمون ها را ترشح می کنند که پیام رسان های شیمیایی هستند، موادی که فعالیت سلول ها و احشاء و ارگان های ...
توسط
تومان