سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مقدمه ای بر سیستم ادراری تناسلی
کلیه و سیستم ادراری
سیستم ادراری تناسلی به بخش هایی از بدن اطلاق می شود که در امر تولید مثل و انتقال ادرار فعال هستند. کلیه ها در بخش خلفی منطقه فوقانی شکم قرار گرفته اند و بطور نسبی توسط دنده های تحتانی محافظت ...
توسط
تومان