سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مزایای اعتبار بخشی
اعتبار بخشی
مزایای مجموعه مدون این دوره اعتبار بخشی نسبت به دوره های قبل ۱-   حذف استانداردها و سنجه ها با ماهیت مشابه به منظور جلوگیری از موازی کاری ۲-   تجمیع استانداردهای با مضمون های مشابه در مناسب ترین و بهترین محوری ...
توسط
تومان