سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لیومیوماس
فرآیند پرستاری در بیماری های زنان
لیومیوماس یا فیبروئید (Fibroids) تومور عضلات صاف رحم است. از آنجایی که وابسته به دریافت هورمون است، سایز تومور با قاعدگی افزایش می یابد. مشخص نیست که چه چیزی موجب پرولیفراسیون این تومورهای عضلات صاف می شود. فیبروئید بیشتر در ...
توسط
تومان