سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
فرایند پرستاری
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
تب روماتیسمی معمولاً نتیجه عفونت قبلی مجاری تنفسی فوقانی با گروه استرپتوکوک A است. این بیماری ممکن است منجر به بیماری دائمی دریچه های قلبی و آسیب قلبی شود، و شایعترین موضع درگیری دریچه میترال است. پیش آگهی پیش آگهی بیماری های روماتوئید قلبی (RHD) به مقدار آسیب وارده به دریچه های قلب بستگی دارد. […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
هیپرتانسیون (HTN) یا فشار خون بالا به فشار خون سیستولیک بیشتر از ۱۴۰ میلی متر جیوه (۱۴۰ mmHg) و فشار دیاستولیک بیشتر از ۹۰ میلی متر جیوه (۹۰ mmHg) اطلاق می گردد که حاصل یک بیماری اولیه یا یک علت ناشناخته است. فشار خون به صورت زیر دسته بندی می شود: پیش آگهی اکثر بیماران […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
شوک کاردیوژنیک افت فشار خون و کاهش خونرسانی در اثر ناتوانی قلب برای پمپ موثر خون می باشد که ناشی از اورژانس های قلبی از قبیل تامپوناد قلبی، ایسکمی میوکارد، میوکاردیت، کاردیومیوپاتی (بیماری قلبی که در آن عضلات قلبی دچار تخریب می شوند) است. خون در بطن چپ تچمع می یابد که نتیجه اش برگشت […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
در تامپوناد قلبی مقادیر زیادی مایع در کیسه اطراف قلب (پریکارد) تجمع می یابد و روی قلب فشار آورده موجب می شود که پرشدگی بطن کاهش یابد. در نتیجه با هر انقباض قلبی خون کمتری به بیرون پمپ می شود. فشار حاصله ممکن است در اثر تجمع مایع، چرک یا خون بوجود آید. نتیجه نهایی […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
1 2
توسط
تومان
پشتیبانی