سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فرایند پرستاری
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
تب روماتیسمی معمولاً نتیجه عفونت قبلی مجاری تنفسی فوقانی با گروه استرپتوکوک A است. این بیماری ممکن است منجر به بیماری دائمی دریچه های قلبی و آسیب قلبی شود، و شایعترین موضع درگیری دریچه میترال است. پیش آگهی پیش آگهی ...
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
هیپرتانسیون (HTN) یا فشار خون بالا به فشار خون سیستولیک بیشتر از ۱۴۰ میلی متر جیوه (۱۴۰ mmHg) و فشار دیاستولیک بیشتر از ۹۰ میلی متر جیوه (۹۰ mmHg) اطلاق می گردد که حاصل یک بیماری اولیه یا یک علت ...
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
شوک کاردیوژنیک افت فشار خون و کاهش خونرسانی در اثر ناتوانی قلب برای پمپ موثر خون می باشد که ناشی از اورژانس های قلبی از قبیل تامپوناد قلبی، ایسکمی میوکارد، میوکاردیت، کاردیومیوپاتی (بیماری قلبی که در آن عضلات قلبی دچار ...
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
در تامپوناد قلبی مقادیر زیادی مایع در کیسه اطراف قلب (پریکارد) تجمع می یابد و روی قلب فشار آورده موجب می شود که پرشدگی بطن کاهش یابد. در نتیجه با هر انقباض قلبی خون کمتری به بیرون پمپ می شود. ...
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
بیماری شریان های محیطی زمانی است که شریان های محیطی بزرگ تنگ و باریک شده و موجب کاهش موقت (حاد) یا دائمی (مزمن) جریان خون بافت ها (ایسکمی) می شود. این بیماری بیشتر در اثر آترواسکلروزیس (شکل گیری پلاک بر ...
توسط
تومان