سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم اندوکرین
فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم اندوکرین
» مقدمه ای بر سیستم اندوکرین (غدد درون ریز) » کم کاری تیروئید (میکزودم) » پرکاری تیروئید (بیماری گریو) » گواتر ساده » کم کاری هیپوفیز » پرکاری هیپوفیز (آکرومگالی و ژیگانتیسم) » افزایش پرولاکتین خون (هیپرپرولاکتینمی) » دیابت اینسیپیدوس » سندرم ترشح نامناسب هورمون آنتی دیورتیک (SIADH) » بیماری ادیسون » سندرم کوشینگ » آلدسترونیسم […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
توسط
تومان
پشتیبانی