سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

عفونت مجاری ادراری
کلیه و سیستم ادراری
عفونت مجاری ادراری زمانی رخ می دهد که یک ارگانیسم عفونی که عمدتا باکتری های گرم منفی از قبیل ای.کلای (E. coli) است، وارد مجاری ادراری شود. التهاب موضعی رخ می دهد، در پی آنکه ارگانیسم آلوده کننده شروع به ...
توسط
تومان