سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ضربه مغزی
فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم عصبی
ضربه مغزی وارد شدن صدمه به سر بیمار است. جراحت حاصله از ضربه مغزی می تواند یک خراش یا له شدگی ساده بر روی پوست سر باشد یا جراحت داخلی شدید با یا بدون شکستگی جمجمه رخ دهد. ممکن است ...
توسط
تومان