سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

صدمه نخاعی
فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم عصبی
صدمه نخاعی یا صدمه به ستون فقرات می تواند موجب فشردگی، تاب خوردن، قطع شدن یا کشیدگی نخاع شود. آسیب به نخاع ممکن است کل ضخامت نخاع را در برگیرد (قطع کامل) یا بخشی از نخاع را مصدوم کند (صدمه ...
توسط
تومان