سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شوک هیپوولومیک
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
از دست دادن سریع مایعات منجر به نارسایی خون در گردش می گردد که نتیجه اش پرفیوژن ناکافی بافتی و ارگان ها است. این وضعیت منجر به شوک هیپوولومیک می شود که حاصل خونریزی خارجی، شیفت مایعات از داخل عروق ...
توسط
تومان