سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
شاخص ها در اعتباربخشی
اعتبار بخشی
شاخص ها: *   شاخص یک جزء جدایی ناپذیر از یک سیستم پاسخگو می باشد. *   شاخص فرصت مقایسه رافراهم می کند. *   شاخص امکان مدیریت بهتر منابع را فراهم می کند .   *   تدوین شاخص واقعی راهنمای مسیر ارتقاء *   تدوین شاخص واقعی علامت مشخص کننده وضعیت *   مقایسه شاخص های واقعی با اهداف […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
توسط
تومان
پشتیبانی