سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شاخص ها در اعتباربخشی
اعتبار بخشی
شاخص ها: *   شاخص یک جزء جدایی ناپذیر از یک سیستم پاسخگو می باشد. *   شاخص فرصت مقایسه رافراهم می کند. *   شاخص امکان مدیریت بهتر منابع را فراهم می کند .   *   تدوین شاخص واقعی راهنمای مسیر ارتقاء ...
توسط
تومان