سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سندرم کوشینگ
فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم اندوکرین
در سندرم کوشینگ قشر آدرنال مقادیر زیادی گلوکوکورتیکوئید ترشح می کند یا غده هیپوفیز مقادیر زیادی ACTH ترشح می کند که می تواند حاصل تومور هیپوفیز، تومور آدرنال، یا درمان مداوم گلوکوکورتیکوئیدها باشد. پیش آگهی بیمار می تواند پس از ...
توسط
تومان