سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری
فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم اندوکرین
سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری (SIADH) وضعیتی است که در ان مقادیر زیادی ADH توسط غده هیپوفیز خلفی ترشح می شود. این هورمون مسئول کنترل مقدار آب بازجذب شده توسط کلیه می باشد و از دفع مقادیر زیاد مایعات ...
توسط
تومان