سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سل
فرایند پرستاری در اختلالات سیستم تنفسی
سل یک بیماری عفونی است که توسط جریان هوا منتشر می شود. عفونت در اثر استنشاق ذرات حاوی باکتری سل (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس) رخ می دهد. شخص آلوده می تواند از طریق سرفه، عطسه یا حرف زدن ذرات حاوی باکتری را ...
توسط
تومان