سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سرطان ریه
فرایند پرستاری در اختلالات سیستم تنفسی
سرطان ریه رشد غیر طبیعی و کنترل نشده بافت ریه است که منجر به تشکیل تومور می شود. تومورریه می تواند اولیه باشد، زمانی که در بافت ریه ایجاد شده باشد. سرطان ریه می تواند ثانویه باشد، زمانی که از ...
توسط
تومان