سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سرطان تخمدان
فرآیند پرستاری در بیماری های زنان
سرطان تخمدان کشنده ترین سرطان های ژنیکولوژیک است زیرا معمولا قبل از تشخیص به مراحل پیشرفته رسیده است. تست غربالگری ثابت شده برای سرطان تخمدان وجود ندارد. نشانه های زودرس قطعی ندارد. بعضی از زنان ناراحتی و تورم مبهم شکمی ...
توسط
تومان