سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سرطان آندومتر
فرآیند پرستاری در بیماری های زنان
یکی از شایعترین سرطان های ژنیکولوژیک در زنان می باشد و اغلب در زنان پس از یائسگی تشخیص داده می شود. رشد سریع و غیر طبیعی بافتی است که اغلب اوقات تحت تاثیر استروژن است. در نهایت این بافت غیر ...
توسط
تومان