سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دهیدراتاسیون
آب و الکترولیت ها
کمتر از نرمال بودن مایعات بدن را دهیدراسیون یا دهیدراتاسیون می گویند که حاصل دفع بیش از حد مایعات یا جذب ناکافی مایعات است. دهیدراسیون ممکن اس حقیقی یا نسبی باشد. دهیدراسیون نسبی زمانی رخ می دهد که مقدار مایعات ...
توسط
تومان