سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حاملگی
فرآیند پرستاری در بیماری های زنان
سن حاملگی از اولین روز آخرین قاعدگی (LMP) محاسبه می شود. در هر ویزیت والدین، فوندوس (قاعده رحم) اندازه گیری می شود همانطور که موضع آن در شکم مشخص می شود. این اطلاعات برای بررسی و شناخت رشد جنین استفاده ...
توسط
تومان