سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حاملگی نابجا
فرآیند پرستاری در بیماری های زنان
حاملگی نابجا فرآیند پرستاری درحاملگی نابجا : حاملگی نابجا یا اکتوپیک زمانی رخ می دهد که تخم بارور شده در جایی غیر از رحم لانه گزینی کند. این مشکل بیشتر در لوله های فالوپ رخ می دهد؛ هرچند مواضع دیگری ...
توسط
تومان