سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ترومبوفلبیت
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
ترمبوفلبیت التهاب وریدی در اثر تشکیل یک یا چند لخته خون (ترومبوز) است. معمولاً در اندام های تحتانی، پشت ساق پا یا لگن مشاهده می شود. ممکن است نتیجه صدمه به این ناحیه باشد، توسط داروهای خاص تشدید شده یا ...
توسط
تومان