سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تامپوناد قلبی
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
در تامپوناد قلبی مقادیر زیادی مایع در کیسه اطراف قلب (پریکارد) تجمع می یابد و روی قلب فشار آورده موجب می شود که پرشدگی بطن کاهش یابد. در نتیجه با هر انقباض قلبی خون کمتری به بیرون پمپ می شود. ...
توسط
تومان