سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بیوپسی ریه
بیوپسی ریه
در بیوپسی ریه نمونه بافتی ریوی برای بررسی زیر میکروسکوپ برداشته می شود. بیوپسی از ۴ راه ممکن است: بیوپسی برونکوسکوپیک در این نوع بیوپسی وسیله ی سبکی به نام برونکوسکوپ از راه دهان یا بینی وارد راه های هوایی می ...
توسط
تومان