سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بیماری های روماتوئید قلب
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
تب روماتیسمی معمولاً نتیجه عفونت قبلی مجاری تنفسی فوقانی با گروه استرپتوکوک A است. این بیماری ممکن است منجر به بیماری دائمی دریچه های قلبی و آسیب قلبی شود، و شایعترین موضع درگیری دریچه میترال است. پیش آگهی پیش آگهی ...
توسط
تومان