سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بیماری هانتینگتون
فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم عصبی
بیماری هانتینگتون یا کره (Chorea) یک بیماری دژنراتیو است که به صورت بروز تدریجی حرکات غیر ارادی و رعشه (کره) نمایان شده و به کاهش پیشرونده توانایی ذهنی می انجامد که نتیجه اش تغییرات رفتاری و جنون است. این بیماری ...
توسط
تومان