سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بیماری شریان کرونر
فرایند پرستاری کاردیومیوپاتی
بیماری شریان کرونر (CAD) تنگ شدن شریان کرونر و کاهش جریان خون شریان در نتیجه رسوب کلسترول، کلسیم و سایر مواد و عناصری است که توسط خون حمل می شود و در دیواره شریان رسوب می کنند. نتیجه این بیماری ...
توسط
تومان