سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسیدوز تنفسی
فرایند پرستاری در اختلالات سیستم تنفسی
تهویه تنفسی کم، آسفیکسی (اختناق) یا اختلالات سیستم اعصاب مرکزی موجب به هم خوردن تعادل اسید و باز خون بیمار می شوند؛ که منجر به افزایش دی اکسید کربن خون (هایپر کاپنه) می شود. افزایش دی اکسید کربن خون در ...
توسط
تومان