سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک
فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم عصبی
اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) عموما بیماری لو گرینگ (Lou Gehrig) نامیده می شود، یک بیماری پیشرونده و تحلیل برنده (دژنراتیو) است که نورون های حرکتی بالا و پایین را درگیر می کند. این بیماری موجب فلج سیستم حرکتی به استثنای ...
توسط
تومان