سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آنمی کمبود آهن
فرایند پرستاری در اختلالات هماتولوژی
آنمی کمبود آهن یا آنمی فقرآهن کم خونی ناشی از کمتر از نرمال بودن سطح آهن در سرم است که نتیجه اش تولید هموگلوبین کمتر و کاهش توانایی خون برای حمل اکسیژن است. عموماً ابتدا ذخایر آهن بدن تخلیه می ...
توسط
تومان