سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آنسفالیت
فرآیند پرستاری در اختلالات سیستم عصبی
آنسفالیت التهاب بافت مغز است، اغلب اوقات توسط ویروس ایجاد می شود، گرچه ممکن است توسط باکتری، قارچ یا پروتوزوآ نیز ایجاد شود. در آنسفالیت ویروسی، بیمار معمولاً قبل از بیماری جاری علائم بیماری ویروسی دارد. ویروس از طریق جریان ...
توسط
تومان