سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آلکالوز متابولیک
آب و الکترولیت ها
در آلکالوز متابولیک تعادل اسید – باز خون به هم می خورد که می تواند در اثر کاهش اسیدیته خون یا افزایش سطح بیکربنات باشد. آلکالوز اغلب با کاهش سطح پتاسیم یا کلسیم همراه است. آلکالوز متابولیک ممکن است در ...
توسط
تومان