سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آسبستوزیس
فرایند پرستاری در اختلالات سیستم تنفسی
رشته های آسبستوز وارد ریه ها شده، موجب التهاب برونشیول ها و دیواره آلوئول های می شود. پس از اینکه رشته های آسبستوز پنبه نسوز استنشاق شد، بر روی بافت ریه می نشیند. در محل نشست آنها فیبروز ایجاد شده ...
توسط
تومان