سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
آزمایشات ایمونولوژیک خون
آزمایشات ایمونولوژیک خون
با انجام آزمایشات بیوشیمی و ایمونولوژی می توان آنالیز کمی و کیفی مایعات بیولوژیکی بدن مانند خون ، پلاسما ، ادرار یا بافت بخش خاصی از بدن را انجام داد. در زیر به برخی از فاکتورهایی که در آزمایشات ایمونولوژی تعیین می شود، اشاره می کنیم: تخمین فاکتور ایمنی به دلیل بیماری خاصیارزیابی عملکرد عضو […]
برای دسترسی به این پست، باید عضویت طلایی یا عضویت نقره ای را خریداری کنید.
توسط
تومان
پشتیبانی